Psikologi Keperibadian dan Pembezaan

Apakah bidang emosi - Psikologi keperibadian

Secara bersejarah terdapat jurang dalam peranan emosi dalam dinamik keperibadian-kecerdasan Mungkin ia disebabkan oleh emosi yang dianggap tidak serasi dengan...

Proses pengekstrakan - Akibat dan aplikasi

Dalam psikologi sosial, atribusi adalah proses di mana individu menerangkan sebab-sebab tingkah laku dan peristiwa. Pengembangan model untuk menjelaskan proses...

Perlu afiliasi

Murray Dia menyatakannya sebagai "keinginan untuk mempunyai kawan, menubuhkan hubungan timbal balik, atau bekerjasama dengan orang lain." Pada tahap tingkah...

Motivasi dan Kepribadian - Ringkasan Ringkas - Psikologi Keperibadian

Ketika hendak belajar tingkah laku dari pendekatan interaktif yang dinamik, atau "transaksional" yang kita anggap campur tangan faktor peribadi, keadaan...

Lima faktor model - Cattell dan Eysenck

Model Big Five mencadangkan kewujudan lima faktor personaliti asas yang sepatutnya mempunyai kesahihan sejagat. Sebahagian daripada hipotesis leksikal, yang membela...

Teori Eysenck

Eysenck menggabungkan tradisi korelasional (model deskriptif atau taksonomi) dengan eksperimen (kausal atau model penjelasan). Model deskriptif bercakap tentang tiga dimensi...

Teori Cattell

Semua karya Cattell telah menumpukan pada penemuan unsur-unsur yang membentuk keperibadian, dan perkembangan ujian untuk menilai unsur-unsur atau ciri-ciri ini....

Motivasi intrinsik

Motivasi intrinsik-ekstrinsik Saya akan menganalisis aspek proaktif tingkah laku, tetapi saya akan meletakkan lebih banyak penekanan pada analisis perbezaan individu...

Kecerdasan cecair dan kecerdasan yang terhablur

Ringkasnya, ahli psikologi Cattell Beliau mencadangkan dua bentuk kecerdasan yang berbeza. Kecerdasan cecair ditakrifkan sebagai keupayaan untuk menyelesaikan masalah baru,...