Senaman sukan dan fizikal

Faedah psikologi berenang

Mengamalkan mana-mana jenis sukan, selain membantu kita menjaga kesihatan kita dan menjaga kita dalam bentuk, juga membawa kita manfaat yang...

Persediaan psikologi dalam atlet berprestasi tinggi

Atlet prestasi tinggi perlu terlebih dahulu akan kuasa, disiplin, motivasi dan banyak persediaan psikologi untuk dapat menghadapi cabaran yang sukar...

Etika dalam sukan

Seperti semua perilaku manusia juga sukan mempunyai peraturan yang mengatur aktivitinya. Dalam erti kata ini, kita boleh mempertimbangkan atlet bukan...

Pertandingan dalam sukan

Kecekapan perkataan berasal dari bahasa Latin “bersaing” maksudnya “mencari secara bersama dan mempunyai pelbagai makna mengikut konteks di mana ia...

Rasa koheren sebagai pengantara antara aktiviti fizikal dan ketahanan

Keupayaan untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi sukar dibentuk sepanjang hayat. Keprihatinan sifat ini, atau daya tahan, juga boleh...