Ujian Kepribadian - 16 faktor (16 PF)

Ujian Kepribadian - 16 faktor (16 PF) /

Salah satu ujian yang paling digunakan dalam penilaian keperibadian ialah ujian kepribadian Cattell 16-factor (juga dikenali sebagai 16 PF). Yang satu ini ujian keperibadian dalam talian Objektif utamanya adalah untuk menerangkan kepelbagaian kepelbagaian penduduk melalui analisis faktorial.

Menurut psikolog Cattell, setiap faktor personaliti (kepekaan, abstrak, keterbukaan untuk berubah ...) adalah seperti sekeping yang membentuk cara kita melihat dunia dan berkelakuan dalam masyarakat. The ujian percuma dan dalam talian yang dibentangkan di bawah, adalah versi selari ujian Cattell yang dinyatakan di atas dan sifat metriknya adalah baik atau lebih baik daripada ujian asal.

¡Berani melakukan ujian ini 16 PF dan mengetahui bagaimana anda mengikut 16 faktor keperibadian!

Hasil yang diperolehi dalam ujian ini menunjukkan, sejak diagnosis harus selalu dijalankan oleh ahli psikologi profesional.