Jenis graf pelbagai cara mewakili data secara visual

Jenis graf pelbagai cara mewakili data secara visual / Pelbagai

Semua penyelidikan bersifat saintifik disokong dan berdasarkan set data dianalisis dan ditafsirkan dengan sewajarnya. Untuk mencapai titik di mana kita dapat mengekstrak hubungan kausa atau kaitan, perlu memerhatikan pelbagai pemerhatian dengan cara yang boleh memalsukan dan membuktikan kewujudan hubungan yang sama dalam kes-kes yang berbeza atau dalam subjek yang sama dari masa ke masa. Dan apabila pemerhatian dibuat, perlu mengambil kira aspek seperti kekerapan, purata, mod atau penyebaran data yang diperoleh.

Untuk memudahkan pemahaman dan analisis kedua-dua penyelidik itu sendiri dan untuk menunjukkan kepelbagaian data dan di mana kesimpulannya pergi ke seluruh dunia, sangat berguna untuk menggunakan unsur-unsur visual tafsiran mudah: grafik atau grafik.

Bergantung pada apa yang ingin kami tunjukkan, kami boleh menggunakan pelbagai jenis grafik. Dalam artikel ini kita akan melihat pelbagai jenis grafik yang digunakan dalam penyelidikan berdasarkan penggunaan statistik.

  • Artikel berkaitan: "15 jenis penyelidikan (dan ciri-ciri)"

Grafik

Di peringkat statistik dan matematik, dipanggil grafik a bahawa perwakilan visual dari mana mereka boleh diwakili dan ditafsirkan nilai secara amnya. Di antara banyak maklumat yang boleh dieksekusi dari pemerhatian graf kita dapat mencari kewujudan hubungan antara pembolehubah dan sejauh mana ia berlaku, frekuensi atau perkadaran penampilan nilai-nilai tertentu.

Perwakilan visual ini berfungsi sebagai sokongan ketika datang untuk menunjukkan dan memahami dengan cara yang disintesis data yang dikumpulkan selama penyidikan, sehingga kedua-dua penyelidik melakukan analisis dan yang lain dapat dapat memahami hasilnya dan mudah digunakan sebagai rujukan, sebagai maklumat untuk mengambil kira atau sebagai kontras apabila menjalankan penyelidikan dan meta-analisis baru.

  • Mungkin anda berminat: "5 kaedah pengajian yang paling biasa dalam Psikologi"

Jenis grafik

Terdapat banyak jenis grafik, secara amnya memohon satu atau yang lain bergantung kepada apa yang dimaksudkan untuk mewakili atau hanya keutamaan penulis. Berikut adalah beberapa yang paling terkenal dan paling biasa.

1. Carta bar

Yang paling dikenali dan digunakan semua jenis grafik adalah carta graf atau bar. Dalam hal ini, data dibentangkan dalam bentuk bar yang terdapat dalam dua paksi Cartesian (koordinat dan abscissa) yang menunjukkan nilai yang berbeza. Aspek visual yang memberitahu kita data adalah panjang bar yang dikatakan, ketebalannya tidak penting.

Ia biasanya digunakan untuk mewakili kekerapan keadaan yang berbeza atau pembolehubah diskret (contohnya kekerapan warna iris yang berbeza dalam sampel tertentu, yang hanya boleh menjadi nilai khusus). Hanya satu pembolehubah yang diperhatikan di abscissa, dan frekuensi dalam koordinat.

  • Mungkin anda berminat: "Psikologi warna: makna dan keingintahuan warna"

2. Carta pai atau mengikut sektor

Graf juga sangat biasa dalam bentuk "quesito", dalam kes ini, perwakilan data dilakukan dengan membahagikan bulatan ke dalam banyak bahagian sebagai nilai-nilai pemboleh ubah yang disiasat dan setiap bahagian mempunyai saiz yang berkadar dengan kekerapannya dalam jumlah data. Setiap sektor akan mewakili nilai pembolehubah yang mana anda bekerja.

Grafik atau rajah jenis ini biasa apabila bahagian kes dalam jumlah ditunjukkan, menggunakan untuk mewakili nilai persentif (peratusan setiap nilai).

3. Histogram

Walaupun pada pandangan pertama sangat mirip dengan graf bar, histogram adalah salah satu jenis grafik yang secara statistik lebih penting dan boleh dipercayai. Pada kesempatan ini, bar juga digunakan untuk menunjukkan kekerapan nilai-nilai tertentu melalui paksi Cartesian, tetapi bukannya mengehadkan kekerapan nilai tertentu pemboleh ubah yang dinilai, ia mencerminkan keseluruhan selang. Oleh itu, pelbagai nilai diperhatikan, yang juga mereka boleh mencerminkan selang panjang yang berlainan.

Ini membolehkan untuk memerhatikan bukan sahaja kekerapan tetapi juga penyebaran nilai-nilai yang berterusan, yang seterusnya dapat membantu untuk menentukan kebarangkalian. Ia biasanya digunakan terhadap pembolehubah berterusan, seperti masa.

4. Carta garis

Dalam garis graf jenis ini digunakan untuk membatasi nilai pembolehubah bergantung kepada yang lain bebas. Ia juga boleh digunakan untuk membandingkan nilai-nilai pembolehubah yang sama atau penyelidikan yang berbeza menggunakan graf yang sama (menggunakan garis yang berbeza). Ia biasa menggunakannya untuk melihat evolusi pembolehubah dari masa ke masa.

Contoh yang jelas mengenai jenis grafik ini ialah poligon kekerapan. Operasinya hampir sama dengan histogram walaupun menggunakan mata berbanding bar, dengan pengecualian bahawa ia membolehkan untuk membina cerun di antara dua titik ini dan perbandingan antara pembolehubah yang berbeza yang berkaitan dengan bebas atau di antara hasil eksperimen yang berbeza dengan pembolehubah yang sama, sebagai contoh langkah-langkah penyiasatan mengenai kesan rawatan, memerhatikan data prarawatan dan pembolehubah selepas rawatan.

8. Carta penyaringan

Plot berselerak atau graf xy adalah sejenis grafik di mana semua data yang diperolehi oleh pemerhatian diwakili oleh mata menggunakan paksi Cartesian.. Kapak x dan y masing-masing menunjukkan nilai-nilai pembolehubah bergantung dan pembolehubah bebas atau dua pembolehubah yang diamati jika mereka mempunyai beberapa jenis hubungan.

Titik mewakili nilai yang ditunjukkan dalam setiap pemerhatian, yang pada tahap visual akan menunjukkan awan mata di mana kita dapat melihat tahap penyebaran data.

Anda boleh melihat sama ada terdapat hubungan antara pembolehubah atau tidak dengan mengira. Ia adalah prosedur yang biasanya digunakan, sebagai contoh, untuk mewujudkan kewujudan garis regresi linier untuk menentukan sama ada terdapat hubungan antara pembolehubah dan juga jenis hubungan yang sedia ada.

9. Carta tunai dan gunting

Grafik tunai adalah salah satu daripada jenis graf yang cenderung digunakan untuk memerhatikan penyebaran data dan bagaimana mereka mengelompokkan nilai mereka. Ia adalah berdasarkan pengiraan kuartil, yang merupakan nilai-nilai pHermit membahagikan data ke dalam empat bahagian yang sama. Oleh itu, kita dapat mencari sejumlah tiga kuartil (yang mana kedua akan sesuai dengan median data) yang akan mengkonfigurasi "kotak" yang dipersoalkan. Whiskers yang dipanggil akan menjadi perwakilan grafik nilai ekstrim.

Grafik ini Ia berguna ketika menilai selang waktu, serta memerhatikan tahap penyebaran data dari nilai-nilai kuartil dan nilai yang melampau.

10. Graf bidang

Dalam graf jenis ini kita perhatikan, dengan cara yang sama seperti apa yang berlaku dengan graf garis, hubungan antara pembolehubah bergantung dan bebas. Pada mulanya satu baris dibuat yang menyatukan titik-titik yang menandakan nilai-nilai yang berlainan pembolehubah mengukur, tetapi semuanya di bawah juga termasuk: graf jenis ini membolehkan kita melihat pengumpulan (titik tertentu termasuk yang terletak di bawah).

Melaluinya, anda boleh mengukur dan membandingkan nilai-nilai sampel yang berbeza (contohnya, membandingkan hasil yang diperoleh oleh dua orang, syarikat, negara, dengan dua rekod yang sama nilai ....). Hasil yang berbeza boleh disusun, dengan mudah mengamati perbezaan antara sampel yang berbeza.

11. Pictogram

Piktogram adalah grafik di mana, bukan mewakili data daripada elemen abstrak seperti bar atau bulatan, elemen subjek yang sedang disiasat digunakan. Dengan cara ini ia menjadi lebih visual. Bagaimanapun, operasinya sama dengan graf bar, yang mewakili frekuensi dengan cara yang sama

12. Cartogram

Grafik ini berguna dalam bidang epidemiologi, yang menunjukkan kawasan geografi atau kawasan di mana nilai tertentu pemboleh ubah kelihatan lebih atau kurang kerap. Frekuensi atau julat frekuensi ditunjukkan dengan penggunaan warna (memerlukan legenda untuk difahami) atau saiz.

Rujukan bibliografi:

  • Martí-nez-González, M.A.; Faulin, F.J. dan Sánchez, A. (2006). Bio-statistik mesra, edisi ke-2. Diaz de Santos, Madrid.